Отдават на търг чрез наддаване общински имоти, ползвани от партии

Отдават на търг чрез наддаване общински имоти, ползвани от партии

След като бяха освободени, лъскави помещения, ползвани от политически партии в Перник, ще бъдат отдадени под наем чрез търг с явно наддаване. От общината уведомяват всички заинтересовани лица, че на 15 октомври 2020 г. от 9,30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

– Помещение – 90.00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Търговска“ №30 до вх. „Б“

– Помещение –  90.00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Бл. Гебрев“ №20, ет. 1 вх.“А“

– Помещение – 95.00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Бл. Гебрев“ №20 вх.“Б“

– Помещение – 37.00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, кв. „Изток“, ул. „Карл Маркс“ №1 до вх.А

– Помещение – 260,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки“ № 1, за търговска дейност.

Тръжната документация, съдържаща информация за обектите, условията за оглед на същите и изискуемите документи за участие, може да се заплати от 01.10.2020 г. в касата на ОП ”ОССТО” /отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство” – партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и да се получи на етаж 9, стая № 6.

Допълнителна информация на тел. 076/ 684-295