Започна обновяването на пригаровия район в Перник

Започна обновяването на пригаровия район в Перник

Коренно нов облик ще придобие пригаровия район в Перник. Вече започна поставянето на нови тротоарни настилки и бордюри. Успоредно с това ще започне работата и по оформлението на градинките и зелените площи. Материалът, от който са направени тротоарните плочи, е специално подбран, за да бъде по-безопасен при зимни условия.

Активно се работи и по довършването на основния ремонт на подлеза при жп гарата. Работниците вече монтират новите плочи на стълбите, които са направени от същия материал. Строителният обект ще бъде финализиран с почистване на мраморната настилка. Ще бъдат монтирани и съвременни функционални рампи в помощ на хората с двигателни увреждания и майки с малки деца.