Бюрото по труда в Перник търси лекари, охранители, общи работници, склададжии

Бюрото по труда в Перник търси лекари, охранители, общи работници, склададжии

  С още 21 намаляха през изминалата седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места и станаха 111. Добрата новина е, че предлаганите свободни места за безработни висшисти останаха без промяна- 9.

През изминалата седмица се появиха оферти за работа за 30 охранители да София, за 10 общи работници за Перник и 10 склададжии за Божурище.

  Освен тях, на трудовия пазар в Перник през седмицата се търсеха още: чистач-хигиенисти, маневристи, салонни управители, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене,  общи работници,  инженер- конструктор, общи работници за склад, термист, пазач,  логопед, учител по философия, електромонтьори, миячи на превозни средства,  стругари, крояч, лекари спешна медицина, обслужващ магазин, образователен медиатор, монтажници на електронни елементи за Божурище, шивачи, инспектор здраве и безопасност при работа, учител по история, учител по история и география.    

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри в момента са:  охранители,  общи работници, склададжии, монтажници на електронни елементи, лекари и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 През изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 102 свободни места и 9 за безработни висшисти, от които 4 лекари спешна медицина и 3 учители.