На сесията – въпроси и отговори за ремонта на надлеза и заблатени улици

На сесията – въпроси и отговори за ремонта на надлеза и заблатени улици

Строителните дейности на надлез „Иван Вазов“ са възобновени на 11.09. 2020 г. Това гласи отговорът на кмета на община Перник във връзка с питане по повод забавяне на ремонта на съоръжението, отправено от председателя на групата на ГЕРБ Денислав Захариев. За ремонт и цялостна реконструкция на надлеза Министерски съвет отпусна 600 000 лв през 2019 г. в кметския мандат на Вяра Церовска. Срокът за изпълнение на обекта, съгласно договора за възлагане от 21.02.2020 г., е 150 календарни дни. В отговора на кмета се пояснява, че ремонтните дейности са били преустановявани три пъти поради въведеното извънредно положение, съгласувателни дейности с кабелни оператори, лоши атмосферни условия и необходимост от промяна на разрешителното за строеж. Денислав Захариев изрази надежда, че въпреки забавянето, съоръжението ще бъде ремонтирано качествено и в обозрими срокове.

След отправено питане от общинския съветник от ГЕРБ д-р Явор Рангелов за нерегламентирано сметище и заблатяване на улици в Рудничар, общинската администрация е извършила проверка на място, стана ясно в хода на днешната сесия. В отговора към д-р Рангелов се уточнява, че сметосъбирателните съдове са предназначени за смесен отпадък, и ще се следи за регулярното извозване на едрогабаритните отпадъци, за да не се стига до повторно образуване на сметища в жилищната територия на квартала.