Увеличаване на болните от остри респираторни и заразни заболявания в региона установи РЗИ-Перник

Увеличаване на болните от остри респираторни и заразни заболявания в региона установи РЗИ-Перник

 Увеличаване на болните от остри респираторни заболявания  в област Перник през изминалата седмица констатира Регионалната здравна инспекция. Заболелите през този период са 11, при 8 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 15.05 %oo, при средна за страната 16.71 %oo към 20.09.2020 г.

Повишил се е и броят на заболелите от заразни заболявания през изминалата седмица. Регистрираните случаи са 19, при 14 за предходната.

Незначително са се увеличили и заразените с  COVID-19. Те са 7, при 6 за предходната седмица. Заболелите са от  Перник и един от Община Трън.

Почти двойно са се увеличили и болните от варицела. През този период са констатирани 7 заболели, при 4 за предходната седмица. Заболелите са деца, които се лекуват  амбулаторно от личните си лекари.

Намалели са болните от туберкулоза. Пред седмицата е установен 1 болен от Перник, при 2-ма за предходната.

Леко увеличение има и при заболелите от чревни инфекции. Регистрираните случаи са 3, при 1 за предходната седмица. През този период са установени 2 болни от ентероколит от Перник. Те се лекуват стационарно в инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова”. Регистриран е и 1 болен от ротавирусен гастроентерит от село Рударци. Става въпрос за дете, което се лекува стационарно в инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“.

През изминалата седмица е констатиран 1 болен от хепатит В, при нито един за предходната седмица. Болният е от Перник и се лекува стационарно в МБАЛ „Р. Ангелова“.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети.

През седмицата здравните инспектори са извършили 107 проверки. От тях 30 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене, а 1 проверка е направени във връзка със спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на извършения през седмицата контрол са издадени 26 предписания за отстраняване на констатирани нередности и е съставен 1 акт за нарушение.

И през изминалата седмица РЗИ-Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 137 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.