Натоварен дневен ред за днешното заседание на ОбС

Натоварен дневен ред за днешното заседание на ОбС

Сериозни проблеми, касаещи живота в общината, ще трябва да разгледа на днешното си заседание пернишкият минипарламент. Сред внесените докладни е и тази, касаеща съдбата на Профилакториума. Както вече писахме, съветниците от ГЕРБ ще се обявят за оздравяване на търговското дружество, тъй като предложението на потенциалния инвеститор за тях е неприемливо и представлява опит за скрита приватизация. Те ще настояват от и без това оскъдния бюджет да се намерят 50 000 лева за ремонт на помещението, в което да заработи болнична лаборатория за писиар тестове.

Председателят на минипарламента Димитър Колев предлага да бъде прекратена конкурсната процедура за избор на управител на „Жилфонд“ ЕООД поради липсата на кандидати.

Кметът Станислав Владимиров внася няколко важни докладни, касаещи приемането на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари в дейността на общината, приемането на проект за Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси, промяна в наредбата за организация на движението на територията на община Перник. Градоначалникът внася и няколко докладни, касаещи градоустройствени решения, разпореждане с общинско имущество.

Местните избраници ще трябва да вземат отношение и по искания безлихвен заем от 40 000 лева от шефа на общинското търговско дружество „Детско и ученическо хранене“ ЕООД Чавдар Гебов,  което е в затруднено положение заради пандемията от коронавирус. През изминалите месеци заради спрените учебни занимания то е имало само разходи, но не и приходи, алармира Гебов.