От РС на КНСБ в Перник информират за някои индивидуални сигнали, подадени във VOX КНСБ

От РС на КНСБ в Перник информират за някои индивидуални сигнали, подадени във VOX КНСБ

От Регионалния съвет на КНСБ в Перник предоставиха любопитна информация, свързана с най-честите нарушения на трудовото законодателство според подадените индивидуални сигнали в синдиката. Ето  и някои от тях.

1. Сигнал, подаден като „ЗАПЛАТА В ПЛИК“

Служителят Д.С. работи във фирма Ф. ОДД в курорта Златни пясъци. Подава сигнал към мобилното приложение на КНСБ VOX, относно това че заплата му се изплаща в плик. Също така работното му време няма определена почивка, на работното място се усеща недостиг на персонал, работодателят не му подсигурява нужното работно облекло. Сигнализира също и за „орязани“ осигуровки на част от персонала, които действия от страна на работодателя са в разрез с подписаня между страните договор. Служителят също съобщава за фалшиви здравни книжки, назначаване на малолетен и неопитен персонал. При проверка от страна на отговарящите органи се представят фалшиви графици и други нередности.

Действие от страна на КНСБ. Така постъпилият сигнал е пренасочен за проверка от страна на Главна Инспекция по труда.

Действия от страна на Главна инспекция по труда: След направена проверка от институцията, е констатирана основателност на сигнала. Предприети са от страна на Главна инспекция по труда всички административни мерки за отстраняване на закононарушенията.

2. Сигнал, подаден като „НЕПЛАЩАНЕ НА ЗАПЛАТИ ИЛИ ОСИГУРОВКИ“

Г.В. подава сигнал към мобилното приложение на КНСБ VOX в качеството си на бивш служител във фирма Т. ОДД, намираща се в гр. Д. Работникът твърди в сигнала, че не му е изплатена заплатата за месец 04.2019год. Прехвърлят го в различни фирми с фиктивни споразумения и фиктивни договори. Заплатите се изплащат в плик. Фирмата работодател извършва всякакви манипулации на ръба на закона, с цел да не изплати възнагражденията на своите служители.

Действие от страна на КНСБ – незабавно препращане на сигнала към Главна инспекция по труда за проверка.

Действие от страна на ресорния орган: След извършнане на проверка от стрна на Инспекция по труда са предприети мерки, съгласно правомощията си, с които работодателят е задължен да изплати възнагражденията в най-кратки срокове.

3. Сигнал, подаден като „НАСИЛИЕ ИЛИ ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО“

В гр. М., служител в РБ Г.М., подава сигнал, чрез мобилното приложение на КНСБ VOX. Сигналът е за неприемливо отношение на Директора на заведението, вербално насилие, което довело до напускане на „кадърните“ служители на въпросното обществено заведение.

Действие от страна на КНСБ – незабавно препращане на сигнала към Главна инспекция по труда за проверка.

Действие от страна на ГИТ: След извършване на проверка от страна на Инспекция по труда е констатирана основателност на иска. Предприети са съответните мерки.

4. Сигнал, подаден като „ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД, ИЗВЪН ЗАКОНОВИТЕ НОРМИ“

М.М. като учител в училище в гр. Ш., подава сигнал за това, че Директора на училището принуждава учителите ЦДО веднъж седмично по график да работят цял ден без да има заповед за това, както и законово право. Този извънреден труд не се заплаща. Мотивите на работодателя са, че учителите не са на работа осем часа, което те не са длъжни да правят съгласно браншовото КТД.

Действие от страна на КНСБ –препращане на сигнала към Главна инспекция по труда за проверка.

Действие от страна на ресорната институция: Главна инспекция по труда е извършила проверка и за установените нарушения на трудовото законодателство ще бъдат предприети мерки за отстраняването им.

5. Сигнал, подаден като „РАБОТА БЕЗ ДОГОВОР“

Сигналът е подаден от С.В., като служетел в заведение за бързо хранене в гр. С. Подалият сигнала твърди, че се работи без график, понякога по 12 часа, като организацията кой кога да работи се прави в движение и е само на думи, като има случай, след устна договорка служителят да бъде върнат от работа, понеже хората на смяна са много. Парите, които се договарят без договор не отговарят на реално платените. Сигнализира се още, че всеки ден има нови работници, включително и ученици без договор.

Действие от страна на КНСБ –препращане на сигнала към Главна инспекция по труда за проверка.

Действие от страна на ресорната институция: При проверка от страна на Главна инспекция по труда е констатирано нарушение – липса на график при въведено сумирано отчитане на работното време. Предприети са принудителни административни мерки за отстраняване на установените нарушения на трудовото законодателство.

6. Сигнал за нарушаване правата на потребител.

Подаден е сигнал за магазин Б. в гр.В. Сигналът е постъпил през мобилното приложение на VOX КНСБ и се отнася за това, че промоционалните цените върху етикетите не съвпадат с реално платените, т.е. потребителят не е платил стоката на промоционална, а на старата цена.

Действия от страна на КНСБ – Сигналът е препратен от КНСБ към Комисия за защита на потребителите.

От Комисията за защита на потребителите организират проверка на място в магазина и констатират, че за артикулите предлагани на акция към момента на проверката са поставени етикети на рафтовете пред стоката и на самите опаковки. Произволно са избрани няколко промоционални артикула, които контролно са маркирани на касовия апарат и не е констатирано разминаване между обявената и маркирана цена. По повод подадения сигнал срещу търговеца е образувано административно производство.

7. Сигнал за нарушаване на условията на труд.

Подаден е сигнал, чрез мобилното приложение на КНСБ – VOX, от работници във фирма И. в гр. Р. В сигнала се твърди, че са нарушени условията на труд във въпросната фирма. Нарушенията се изразяват в липса на течаща вода в радиус от 100 метра, което е наложило служителите да извършват хигиенните си нужди, посредством бидон и нагревател. Работа при ниски температури и други.

Действия от страна на КНСБ – изпращане на сигнала към ГИТ.

От ГИТ изпращат обратно отговор за направена от тяхна страна проверка. Констатациите от проверката са следните: работа в „Складовото“ помещение на фирмата при микроклимат, неотговарящ на нормативните изисквания, за което работодателя е подсигурил студоустойчиво облекло на работниците си. Взети са мерки за нарушения, открити в хода на проверката, които не са били обект на подадения сигнал.

8. Сигнал за нарушаване на трудови права и психически тормоз.

На 16.12.2019 г. в мобилното приложение на КНСБ постъпва сигнал за насилие или тормоз на работното място. Градът е С., а фирмата Н. Работникът, подал сигнала, пише следното:

„Работодателят ми ми причинява психически тормоз от много време. Всъщност той винаги е бил такъв агресивен. Но нещата се влошиха на 03.12.2019г., когато го помолих да ме смени за да потърся лекарска помощ. Той не само, че не дойде , но по късно започна и да ме заплашва с полиция, защото съм му взела някакви пари, които ми бил дал. Само че забрави малката подробност че има камери в магазина и всичко ще се докаже. Има подадена жалба в полицията и до ИТ, но от тях за сега отговор не съм получавала. Въпросният ми работодател отказва да ми изплати и парите от болничния, който бях ползвала. Моля за помощ , нека бъде наказан и да ми бъдат изплатени парите.“

Действия от страна на КНСБ – изпратен е сигналът към Главна инспекция по труда.

Върнат е отговор от страна на ГИТ. Главна инспекция по труда е препратила сигнал към НОИ за неизплатения болнични като компетентна инстанция, която може да вземе отношение по случая. Установени са нарушения на трудовото законодателство, които не са обект на сигнала, като за същите са предприети мерки за отстраняването им.