Обществеността на Трън не прояви никакъв интерес към обсъждането на бюджета да 2019 година

Обществеността на Трън не прояви никакъв интерес към обсъждането на бюджета да 2019 година

Никакъв интерес към общественото обсъждане на бюджета на община Трън за 2019 г не прояви обществеността от Трън, което се проведе на 21 септември в залата на Община Трън. На него присъства главният експерт ТРЗ и финанси в Община Трън Любен Макариев, общински служители и нито един жител на пограничната община.

Любен Макариев отчете много добро изпълнение на бюджета за 2019 г. Над 91% е реализиран планът за събираемост на данъка на недвижимите имоти, 140% са събрани данъците на превозните средства, на 150% е изпълнен планът за събираемост на такси за придобиване на имущество. С печалба е приключила финансовата 2019 г общинска фирма „Трънска гора”

„Преизпълнили сме плана за събираемост на местни данъци и такси. При заложен план от1 809 000 лева, сме реализирали 1 877 286 лв. Събираемостта през 2019 г е малко по-голяма от тази през 2018 г. Финансовата 2019 г Община Трън е приключила с положителен финансов резултат, като се има предвид, че нямаме нито стотинка неразплатени задължения. Очакваме да получим становището от извършения одит на Общината, който премина без да ни бъдат направени никакви забележки”, обобщи финансовото състояние на Община Трън Любен Макариев.