За сега община Брезник все още не е застрашена от воден режим

За сега община Брезник все още не е застрашена от воден режим

За сега не се очертава да бъде въведен режим на водоснабдяване в град Брезник, въпреки чувствително намаления обем на язовир „Красава”, от който се водоснабдява градът и околните села. Към момента обемът на водоема е около 1 117 000 куб. м., при 2 950 000 куб.м пълен обем.

  „Още от началото на лятото общинското ръководство работи упорито по разглеждането на различни варианти за осигуряване на алтернативни водоизточници за община Брезник, за да се намали потреблението от язовир „Красава”, а с това да се избегне евентуалното въвеждане на режим на водоснабдяването”. Това заяви управителят на общинското дружество, което стопанисва язовир „Красава” и пречиствателната станция в Брезник, инж. Иван Ковачев. „Истината е, че дебитът на местните водоизточници драстично намаля. Затова се и наложи да се въведе режим на водоподаването за някои село, които се водоснабдяват от водопровода от Долна Секирна. В момента наличният полезен обем в язовира, с който разполагаме е около 900 000 куб., при разход от около 100-120 000 куб. месечно. Това означава, че при това потребление,  имаме реално вода, при това потребление вода за още около 6 месеца. Но общинското ръководство, пък и аз,  не искаме да стигаме до крайност. Затова се стремим да осигурим, макар и малко, някакви допълнителни количества, за да можем спокойно да посрещнем зимата. Ако въобще се наложи някакво ограничение на потреблението на питейна вода, то ще бъде поносимо за жителите на общината. Имам предвид, да речем,  в нощните часове- от 22.00 до 6 часа. Така хората ще могат да си сготвят, да се окъпят, да си налеят вода. В нощните часове, когато потреблението е много по-слабо, но загубите по мрежата, която не успяхме на този първи етап да подменим, не са малки, ще ни позволят за това време да намалим разхода на вода поне с около 30%. Но затова е още рано да говорим. Това може да се обсъжда след около месец, ако до тогава няма никакви валежи”, поясни инж. Ковачев.

Той допълни още, че се правят хидорложки проучвания в района над Брезник, но хидрогеолозите още нямат окончателно становище за наличните ресурси. Обмисля се  възстановяването на водоизточник в района на село Ноевци, където имаше стара помпена станция. Общинското ръководство полага много усилия в търсенето на допълнителни водоизточници за селата, за да се намали потреблението от язовир „Красава”. Но през лятото в селата винаги водата не стига, защото се поливат масово градините.

 „Въпросът опира до това да издържим септември и октомври, тъй като обикновено от началото на ноември започват есенните валежи. По мое мнение, при наличния полезен обем, ако не се увеличи потреблението, а успеем да го намалим още малко, ще успеем да избегнем режима. Но решаващата дума по този въпрос има Общината”, обобщи ситуацията с водоснабдяването в община Брезник инж. Ковачев.