Бюрото по труда в Перник търси лекари, монтажници на електронни елементи

Бюрото по труда в Перник търси лекари, монтажници на електронни елементи

С още 24 намаляха през изминалата седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места и станаха 132. Предлаганите свободни места за безработни висшисти също намаляха с 24 и станаха 9.

И през изминалата седмица бе актуална офертата за работа на 60 монтажници на електронни елементи за работа в Чехия, на които се предлага заплата от 560 евро.

  Освен тях, на трудовия пазар в Перник през седмицата се търсеха още: чистач-хигиенисти, маневристи, салонни управители, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене,  електротехници промишлено предприятие, шлосер-монтьори, общи работници,  инженер- конструктор, машинен инженер, общи работници за склад, термист, портиер, пазач,  шофьори на товарен автомобил над 12 т, търговски представител, шофьор на линейка,  ресурсен учител, логопед, учител по философия, електромонтьори, миячи на превозни средства,  стругари, крояч, лекари спешна ведицина, обслужващ магазин, образователен медиатор, монтажници на електронни елементи за Божурище, шивачи.    

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри в момента са: монтажници на електронни елементи, лекари, бармани, маневристи готвачи  и други.  На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 През изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 123 свободни места и 9 за безработни висшисти, от които 4 лекари спешна медицина.