Приключи най-сложната част от ремонта на надлез „Иван Вазов“

Приключи най-сложната част от ремонта на надлез „Иван Вазов“

Най-сложната за изпълнение част от ремонта на надлез „Иван Вазов“ – монтирането на новите мостови лагери, приключи успешно. В продължение на почти два месеца съоръжението бе поетапно повдигано със специални хидравлични машини, за да могат да бъдат поставени новите италиански лагери. Изградена е и делитационната фуга в най-високата част на съоръжението.

От началото на миналата седмица работниците на фирмата изпълнител започнаха работата по възобновяването на пешеходната част на моста. Към момента се обновява цялата кабелна комуникация, която минава под тази част на съоръжението.

Според графика на строително-монтажните работи, възстановителните дейности по железобетонната конструкция, която на места е компрометирана трябва да завършат до средата на месец октомври. След това ще бъде положена хидроизолация. Върху нея ще бъде положена асфалтовата настилка. На финала на дейностите ще бъде обновено и осветлението на надлеза.

Припомняме, че надлез „Иван Вазов” е строен преди около 40 години от държавна фирма „Мосттрой“ и от тогава не е ремонтиран. Мостът е разположен над ж.п. линията, а под него минава републикански път 1-6 и жп линия София-Радомир. Той свързва два квартала, осигурява връзка между „Каменина“, „Ралица“ и „Могиличе“ с централната градска част, а под него е  разположен и животинският пазар в Перник. В проекта е заложена изцяло промяна на конструктивната схема на надлеза, предвижда се основно ремонтиране на стълб № 4. Ще се премахнат загубилите функционалност от дълбоката корозия, стоманени ролкови лагери при устоите на стълб №4 и ще се заменят с еластомерни лагери тип Е. Ще се направи  ремонт на частите от долните пояси на главните греди. Има демонтажна работа, възстановяване с бетон на повърхността на тротоарите и корнизите, монтаж на нови стоманени пешеходни парапети с височина най-малко 110 см. Ще се положи нов пласт на настилката, изравнителен бетон, хидроизолация, която не изисква предпазно покритие. Предвижда се да се направи двупластова асфалто-бетонна настилка, да има монтаж на нови преходни конструкции, да има саниране на участъците с нарушено бетонно покритие. Този ремонт ще гарантира експлоатацията на моста поне за още 40 години най-малко.