Община Брезник набира 49 преброители и контрольори за предстоящото преброяване!

Община Брезник набира 49 преброители и контрольори за предстоящото преброяване!

Община Брезник започна от 15 септември да набира кандидати за преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд, което ще се проведе от 22.01.2021г. до 15.02.2021г. Крайният срок за набирането на кандидатите е  30.10.2020 г.

За територията на община Брезник ще бъдат ангажирани 49 преброители за 74 преброителни участъка и 10 контрольори за 37 преброителни района. Всеки преброител ще обхване около 80 жилища и 200-250 души от населението. Заплащането ще е индивидуално и ще зависи от броя на преброените сгради, жилища и лица. Ценовите ставки са определени със заповед от 14.09.2020г. на председателя на Националния статистически институт /НСИ/.

С ангажираните в преброяването преброители и контрольори, ще се сключат граждански договори с НСИ.

Кандидатстването за участие в преброяването ще се извърши с подаването на комплект документи в сградата на Община Брезник.