Увеличаване на болните от остри респираторни заболявания в региона установи РЗИ-Перник

Увеличаване на болните от остри респираторни заболявания в региона установи РЗИ-Перник

Увеличаване на болните от остри респираторни заболявания  в област Перник през изминалата седмица констатира Регионалната здравна инспекция. Заболелите са 8, при 5 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 10,94 %oo, при средна за страната 10,72 %oo към 13.09.2020 г.

Чувствително са се увеличили през седмицата и болните от заразни заболявания- те са 14, при 9 за предходната.

 Незначително са се увеличили и заразените с  COVID-19. Те са 6, при  5 за предходната седмица. Заболелите са от Перник.  От тях четирима се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Двама от заболелите са хоспитализирани в СБАЛББ – Перник.

Увеличили са се, макар и незначително и болните от варицела. През миналата седмица та се 4-ма, при 2 за предходната. Заболелите са деца във възрастовите групи 1-4 г. и 5-9 г. Те се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

След като близо месец нямаше констатирани болни от туберкулоза, то през изминалата седмица са регистрирани 2-ма. Болните са от Перник и  Брезник.

Няма увеличаване при заболелите от ентероколит. През седмицата е установен  1 болен- дете от Перник,  което се лекува стационарно в инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“.

През миналата седмица е регистриран 1 болен от хепатит А. Болният е от  Радомир и се лекува стационарно в МБАЛ „Р. Ангелова“ -Перник.

От здравната инспекция уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През седмицата здравните инспектори в Перник са извършили 182 проверки. От тях 59 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене. 4 от проверките са във връзка със спазването на изискванията за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, а 3 са по сигнали на граждани и институции.

В резултат на упражнения  контрол от страна на РЗИ, през миналата седмица са издадени 24 предписания за отстраняване на констатирани нередности. Съставени са 3 акта за нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи за извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 178 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.