Приключи жътвата на ечемика и рапицата в пернишко

Приключи жътвата на ечемика и рапицата в пернишко

Приключи жътвата на есенния ечемик в областта, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. От засетите в региона 976 дка с тази култура са получени 3 745 т зърно, при 385 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния.

Завърши и жътвата на пролетния ечемик в региона. От засетите общо 124.46 дка с тази култура, стопаните са прибрали 396.44 т продукция, при 319 кг среден добив от декар, който е малко по-нисък от миналогодишния.

Напълно е прибрана вече и реколтата от рапица в пернишко. Миналата, година, за разлика от предходната, бяха засети само 500 дка в региона. От тях е получена  823 т продукция, при 165 кг среден добив от декар, който е по-нисък от миналата година.

Сега усилията на земеделските производители в пернишко са насочени към прибирането на реколтата от слънчоглед и царевица за зърно.