Община Брезник проведе търг с явно наддаване за продажбата на две сгради

Община Брезник проведе търг с явно наддаване за продажбата на две сгради

Община Брезник проведе днес, в заседателната зала, търг с явно наддаване за продажбата на две селскостопански сгради, намиращи се в село Конска

Първата е със  застроена площ 743 кв.м. Данъчната оценка е 3508.90 лв.Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 14110.83 лв. Сумата се облага с ДДС.

Втората селскостопанска сграда е отново в село Конска и е със застроена площ 711 кв.м. Данъчната оценка е 3357.70 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 13647.66 лв. Сумата се облага с ДДС.

При нереализиране на продажбата на някой от имотите е насрочен втори търг за продажба на 25 септември, от 11.00 ч., отново в заседателната зала. Желаещите да участват в него трябва да внесат депозит от 10% от обявената цена от 18.09.2020 г. до 16.00 часа на 23.09.2020 г. Стъпка при наддаване: 10 % от обявената цена. За участие в търга трябва да се подаде заявление и депозитната квитанция.