РЗИ- Перник установи 3 отклонения от качеството на водата в пернишко

РЗИ- Перник установи 3 отклонения от качеството на водата в пернишко

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода 31.08.2020 – 13.09.2020г.  на територията на област Перник.

 През този период е изследвана  водата в 15 населени места, в областта. Това информираха от РЗИ. От там поясниха, че са изследвани 17 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани. От тях не отговаря на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели,  1 проба. От РЗИ не информират къде е открито отклонението, но уверяват, че на „В и К“ ООД  Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

 Изследвани са 3 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б).  От тях не отговаря на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 1 проба.

Изследвана е 1 проба питейна вода от обществени минерални водоизточници . Резултатите показват, че тя не отговаря на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите обнародвана в ДВ бр. 79 от 13.10.1987 г.

От здравната инспекция уверяват, че връчените предписания са изпълнени. Снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън, се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.