„Топлофикация Перник” полага усилия да гарантира  екологично и чисто отопление

„Топлофикация Перник” полага усилия да гарантира екологично и чисто отопление

 „Насочили сме вниманието си към отговорно поведение за опазването на околната среда и предоставяне на екологично и чисто отопление за града и домовете на абонатите ни. Тази година инвестирахме над 10 млн. евро в закупуването на три газови когенерации. С реализацията на тази инвестиция целим да осигурим екологична топлинна енергия за клиентите ни. При пускането в експлоатация на новите съоръжения чувствително ще спаднат количествата отделени прахови частици от работата на въглища. Надяваме се трите когенератора да заработят през пролетта на 2021 г“. Това заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник”  инж. Любомир Спасов на въпроса- какви мерки е предприело ръководството на дружеството за подобряването на въздуха в Перник.

По думите на инж. Спасов в дългосрочния бизнес план на „Топлофикация Перник” е заложено да бъде увеличен делът на екогоривата като природен газ и биомаса като заместител на въглищата. „Следваме политиката на Европейския съюз за намаляване на използването на изкопаеми горива при производството на енергия. Усилията ни са насочени към основната цел, а именно постигането на горивен микс, който да осигури екологично производство и в същото време да бъдем гъвкави, за да се запази приемлива цена на услугата“, обясни още директорът на „Топлофикация Перник”.

„Инвестициите, които правим имат за  цел изцяло да покрием всички български и европейски екологични стандарти. В следващите 5 години сме предвидили мащабни ремонтни дейности по основните ни съоръжения и работа по новия сгуроотвал“, поясни още инж. Спасов. „Ние допринасяме за значителното намаляване на вредните емисии във въздуха в Перник като инвестираме в нови технологии и разширяваме енергийния си микс. За нас е важно да дадем възможност на перничани да ползват екологично отопление на ниска цена“, подчерта директорът на „Топлофикация Перник” .

Инж. Спасов отново напомни и за предстоящите задачи пред ръководството, свързани с подобряването на техническото състояние на „Топлофикация Перник”. „Ще изградим и монтираме нови абонатни станции в новопостроените сгради. Имаме намерение да подменим багерни помпи, с които ще увеличим надеждността на транспортирането на шлам към сгуроотвалите“, допълни още той.