1658 заявления за плащане за 6 милиона лева са подадени по пчеларската програма

1658 заявления за плащане за 6 милиона лева са подадени по пчеларската програма

 Общо 1658 заявления за плащане за близо 6 млн. лв. са подадени по Национална програма по пчеларство за 2020 година (НПП).

 След приключване на административните проверки и проверки на място, допустимите заявления за плащане ще бъдат платени до 15 октомври 2020 г.

 За прием 2020 г. крайният срок за извършаването на инвестициите и подаване на заявление за плащане беше до 31 август.

 Като най-атрактивна се оказа Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ с подадени 990 заявления и заявена финансова помощ от над 2,2 млн. лева.

 Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е с общ бюджет от 19,2 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет.