Брезничани не проявиха интерес към  обсъждането на отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 2019 година

Брезничани не проявиха интерес към обсъждането на отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 2019 година

Жителите на община Брезник не проявиха никакъв интерес към публичното обсъждане на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2019 година.  На него присъстваха председателят на Общинския съвет Иван Тинков, кметски наместници, представители на общинската администрация,  но не и граждани. За предстоящото обсъждане се знаеше отдавна, когато на сайта на общинската администрация беше обявено.

През 2019 година администрацията на Брезник е получила допълнителни трансфери в размер на 540 928 лева. Допълнителните средства, които са постъпили в общинския бюджет, са били по линия на различни министерства, сред които това на труда и социалната политика, на културата и други. При местните дейности за миналата година е отразено увеличението с 50 000 лева, които са дарени от “Асарел-Инвестмънт” ЕАД на базата на сключен договор и решение на Общински съвет-Брезник. Други 3 340 лева е била общата сума от дарения за детска градина “Брезица”, поясни старши експертът по бюджет и ТРЗ в Община Брезник Моника Банкова. Наличните средства по набирателната сметка на Общината в началото на 2019 година са били 153 972 лева, а в края на година сумата вече е 157 414 лева. Тази сметка се използва за временно съхранение при определени условия на парични средства, които са получени от други лица или са събрани в полза на други лица, депозити за участие в търгове и конкурси, добави още експертът от администрацията. На сайта на Община Брезник са достъпни две приложения, в които са описани подробностите в отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2019 година.

 Иван Тинков даде добра оценка на представянето на отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 2019 година. “Смятам, че като доклад беше изчерпателен от страна на госпожа Моника Банкова, която е специалист в областта на финансите в Община Брезник. Минаха добре нещата, но искам да изкажа моето разочарование от факта, че нямаше интерес от страна на обществеността. Не присъстваха граждани, което малко или повече не е хубаво, тъй като хората трябва да бъдат тук, за да си кажат мнението, а не после да критикуват след като не са взели дейно участие в обсъждането като имат правото на дума при решаването на тези проблеми.”, заяви Тинков.

 До 31 август в Общински съвет-Брезник трябва да бъде входирана докладна с отчета за изпълнението на бюджета. Следващата стъпка е приемането му от страна на Общинския съвет, което трябва да се случи до края на месец септември. В администрацията е извършен и финансов одит и предстои да бъде изготвено одитно становище, което също ще се входира за разглеждане от общинските съветници на Брезник.