Отменено е разрешението за търсене на метални полезни изкопаеми в площ „Злогош”, в община Трекляно

Отменено е разрешението за търсене на метални полезни изкопаеми в площ „Злогош”, в община Трекляно

 Пловдивската фирма „Гекон” ООД няма да търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Злогош”, която е разположена в землището на община Трекляно, намираща се на територията на областите Кюстендил и Перник. Това реши Министерският съвет на заседанието си тази седмица, отменяйки протоколно решение по т. 30 от протокол № 48 от заседанието на МС, проведено на 5 декември 2018 г. С въпросното протоколно решение е одобрен проект на разрешение от министъра на енергетиката на „Гекон“ ООД за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Злогош“.

 Отмяната е мотивирана с опасност за околната среда, която произтича от дейностите по търсене и проучване. Съществува вероятност проучвателните дейности да окажат негативно влияние върху подземните води в района, се посочва в становище на Министерството на околната среда по случая. До момента не е сключван договор с „Гекон“ ООД за проучване на площ „Злогош“.