Общината успешно защити проект за подпомагане на деца и младежи, ползващи социални услуги

Общината успешно защити проект за подпомагане на деца и младежи, ползващи социални услуги

Община Перник разработи и успешно защити проект „Осигуряване на допълнителни условия за дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в социални услуги – резидентен тип на територията на община Перник“.

Лаптопи, настолни компютри, лазерни мултифункционални устройства и рутери ще получат 19 деца и младежи – ученици от 1 до 12 клас , които ползват пет социални услуги от резидентен тип. Целта е подпомагане и насърчаване на образователния процес. Лаптопите и настолните компютри ще разполагат с необходимия лицензиран софтуер. Инвестицията в IT оборудването е на стойност 9 490 лева, а 100% от сумата е осигурена от Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд „Социална закрила“.

Освен да насърчи образователния процес и непрекъснатостта му, проектът подпомага самостоятелността на ученици и по-активното им социално включване.