Рехабилитацията на водопровода в Перник ще доведе на места до скрити аварии, алармират специалисти

Рехабилитацията на водопровода в Перник ще доведе на места до скрити аварии, алармират специалисти

Специалисти по  ВиК, с богат професионален опит, ни сигнализираха за някои нередности при ремонта на водопровода, който се извършва в града, които със сигурност ще доведат до превръщането на някои скрити аварии в явни в бъдеще.

Те припомниха проблема с липсата на вода в трите блока на ул. „Р. Димитров” в кв. „Изток“ – №66, 68 и 70. Там, преди повече от две седмици, имаше авария, която остави обитателите на тези блокове няколко дни без вода. Откриването на причината се оказа проблем, докато водата не изби на повърхността и показа къде точно е аварията.

 В публичното пространство се появиха информации, че фирмата, която подменя водопровода по ул.”Р. Димитров”, е допуснала запушване по мрежата, което е причина трите блока да останат без вода. Незаслужени упреци понесоха строителите от пернишката фирма „Хидрострой”, която работеше по водопровода в този район,  като подизпълнител на фирма „ГЕЛАК” ООД.

В действителност се оказало, че не запушване по мрежата, а стара скрита авария пред блок 66, е причината трите блока да останат без вода. Оказало се, че поради увеличения напор, скритият стар теч пред блок 66 се е превърнал в авария и водата се е оттичала в канализацията, вместо да стигне до потребителите в трите блока.

Според специалистите, проблемът е, че при подмяната на водопроводите в града, се подменят мрежите само на уличното платно, без да се подменят дворните мрежи между блоковете и водопроводните отклонения до водомерните възли. Поради факта, че при подмяната на уличната мрежа се елиминират течовете, се  увеличава напорът минимум с 1 до 1,5 атмосфери. Това неминуемо води до появата на нови аварии от старите водопроводни тръби на междублоковите мрежи.

Бедата е, че и на други места, където по улицата се подменя водопроводът, отклоненията към блоковете не се подменят, а си остават старите етернитови тръби. Тоест,  не се подменя водопроводът до водомерните възли на блоковете, за да се елиминира напълно опасността от аварии, а се подменят тръбите  само до отклонението. Причината е, че тази подмяна не е заложена в проекта и за нея явно няма пари. Това означава, че в бъдеще подобни аварии няма да са рядкост, а напротив- те ще зачестяват заради амортизираните етернитови отклонения.  Ако, евентуално,  повредата не е достатъчно голяма, за да избие водата на повърхността и да стане видима, тя ще остане скрита и ще има загуба на вода, макар и не толкова голяма.
  Все пак, специалистите са единодушни в мнението, че е добре, че ще се подменят близо 60 км водопровод в града от общо 300 км водопроводна мрежа. С това ще се намалят значително загубите на вода по мрежата. Те изразиха и своето огромно удовлетворение, че най-после, след 20-годишно очакване, започна осъществяването на направените  планове и разчети за реконструкция и подмяна на ВиК мрежи и съоръжения и то благодарение най-вече на умното и  с мисъл за бъдещето, ръководство на града.