Продължава изграждането на главния водопровод за Батановци

Продължава изграждането на главния водопровод за Батановци

Продължава изграждането на довеждащия главен водопровод за град Батановци. Общата дължина на трасето е 3700 м., като до момента са изградени участъците от резервоар „Варош“ до кръстовището при ул. „Средец“ и ул. „Отец Паисий“, както и от резервоар „Могиличе“ до ул. „Протожерица“.

Тръбите са полиетиленови Ф500 и Ф650 и се полагат по открит способ. Очаква се ремонтните дейности да приключат през октомври, като до момента са изградени около 2800 м.