РЗИ –Перник установи за първи път тази година болен от ку-треска

РЗИ –Перник установи за първи път тази година болен от ку-треска

За първи път тази година в област Перник е констатиран заболял от ку-треска. Това информираха от Регионалната здравна инспекция. Болният е от Перник и се лекува амбулаторно от личния си лекар.

През изминалата седмица има леко намаляване на заболелите от остри респираторни заболявания в региона. Констатираните болни са 9, при 10 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 12.32 %oo, при средна за страната 17.03 %oo към 31.08.2020 г.

Намаляване има и при болните от заразни заболявания. През седмицата са регистрирани 10 заболели, при 12 за предходната седмица.

 Над два пъти са намалели заболелите от  COVID-19 в област Перник през изминалата седмица. Установени са 5 заболели, при 11 за предходната седмица. Болните са от  Перник и  Радомир.  От тях двама се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Трима от заболелите са хоспитализирани в СБАЛББ – Перник, МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. В рамките на изминалата седмица един болен от  COVID-19 , от Перник, лекуван в София, загуби битката с болестта.

И през миналата седмица е констатиран 1 болен от туберкулоза от  Перник. Той е хоспитализиран в СБАЛББ – Перник.

През седмицата е установен 1 болен от варицела, при нито един за предходната. Става въпрос за дете от гр. Перник, което посещава ДГ „Българче“. То се лекува  амбулаторно от личния си лекар.

През миналата седмица е регистриран и 1 болен от ентероколит, при нито един за предходната седмица. Заболелият е дете от Перник, което е хоспитализирано в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“.

През седмицата е установен и 1 болен от хепатит В, при нито един регистриран през предходната.  Заболелият е мъж на 69 години от община Перник. След дехоспитализация от МБАЛ „Рахила Ангелова“, той се лекува в домашни условия.

От РЗИ уверяват, че за  всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През седмицата здравните инспектори са извършили 101 проверки. От тях 41 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене, а 4 са  относно спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол, през изминалата седмица са издадени 26 предписания за отстраняване на констатирани нередности и са съставени 2 акта за нарушения.

 И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 92 проби от различни водоизпочници, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията  на Наредба №9.