Община Трън има шансове да удължи срока на проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“

Община Трън има шансове да удължи срока на проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“

Има реална възможност да бъде удължен срокът за реализирането на проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, който изпълнява Община Трън. Това информира кметът на пограничната община Цветислава Цветкова Тя поясни, че от управляващия орган по проекта са изискали информация за средствата, които Общината е успяла да икономиса от стартирането на проекта до сега.

„Знаете, че разхода на средствата по проектите зависи от тяхното управление. По този проект ние успяхме да икономисаме известни средства по време на пандемията, когато беше обявено извънредното положение. По време на извънредната епидемична обстановка се наложи временно да ограничим някои дейности и това доведе до икономии на средства, тъй като временно беше ограничена посещаемостта на деца. Наложи се консултациите по услугите, предлагани по проекта, временно да се извършват  дистанционно.  В момента правим разчети колко и за какво са изхарчени средствата до сега и колко ще ни останат. Има възможност, при икономия на средства от този проект от други общини, той да бъде удължен с още 6 месеца през 2021 година”, поясни Цветкова.

 Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по този проект е 516 555.96 лв., от които 439 072.57 лв. от ЕС и 77483.39 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 53 месеца, като за период от 50 месеца се предоставят услуги за ранно детско развитие. Начало на изпълнението на проекта е 01.08.2016 г. като той трябва да бъде финализиран   на 01.01.2021 г. /след подписване на допълнителни споразумения/.

Целта на проект„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“ е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Изпълнението на проекта допринася за постигане на основната цел – осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата от община Трън, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.

Целевите групи, към които са насочени дейностите в проекта са:  Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства.

Услугите, предлагани по този  проекта са:  Ранна интервенция на уврежданията;  Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители.  Здравна детска консултация и превенция на заболяванията; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност чрез подготвителни групи за училище през лятото.