Общинският съвет в Трън организира публично обсъждане на бюджет 2019

Общинският съвет в Трън организира публично обсъждане на бюджет 2019

  Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2019 година, организира на 21.09.2020 г./понеделник/ председателят на Общинския съвет на пограничната община. Обсъждането ще се проведе от  11.00 часа, в заседателната зала на общинската администрация в Трън.

Председателят на Общинския съвет отправя покана към обществеността на Трън да вземе участие в обсъждането на бюджета на общината за изминалата 2019 г. Материалите, свързани с изпълнението на бюджетната рамка, както в приходната, така и в разходната част,  са публикувани на интернет страницата на Община Трън- www.tran.bg.