Сменят водопровода и по улица „Отец Паисий“

Сменят водопровода и по улица „Отец Паисий“

Започна подмяната на водопровода по улица „Отец Паисий“. Ще бъде сменен около километър и половина водопровод. Строително- монтажните дейности се извършват по познатия на гражданите безизкопен метод, който минимизира неудобствата за гражданите, ползващи пътната инфраструктура  в участъка. Срокът, в който фирмата изпълнител трябва да приключи обекта, е началото на октомври. Работата е разделена на два етапа. Първият обхваща разстоянието от кръговото при Изчислителния център до СУРИЧЕ „Петър Берон“. Паралелно ще се подменят тръбите и от кръстовището пред училището до кръстовището с улица „Върбица“.  Вторият етап е от улица „Върбица“ до улица „Средец“. Тръбите са полиетиленови Ф200 и Ф125. В тази връзка идната седмица се въвежда временна организация на движението по улиците „Отец Паисий“ и „Железничарска“. Движението ще бъде осъществявано еднопосочно от моста „Иван Вазов“ към печатницата и по улица „Железничарска“ от печатницата до улица „Миньор“. За улеснение ще бъде отворен и участъкът през „Начална спирка“. Тази организация е свързана и с изграждане на временно кръстовище с кръгово движение в пригаровия район. Ако организацията се окаже успешна, тя ще стане постоянна и след изтичане на ремонтните дейности. Това ще позволи  освобождаване на нови паркоместа в района, пренаселен от автомобили.