95% от площите с пшеница в региона са вече ожънати, при среден добив от декар 354 килограма

95% от площите с пшеница в региона са вече ожънати, при среден добив от декар 354 килограма

Жътвата на пшеницата в област Перник е към своя край. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”.. До момента от засетите в региона 15 311 дка, са ожънати 13 605 дка, което означава 95% от площите.

С най-бързи темпове върви жътвата в Радомир, където традиционно се сеят най-много площи с пшеница. От засетите в общината 7 860 дка, вече е прибрана реколтата от 7 720 дка, което означава 98% от площите От тях са получени 32 424 т зърно, при 420 кг среден добив от декар, който се очертава като най-високия в региона до сега и е по-висок от миналогодишния..

В Брезник също е на приключване жътвата. От засетите 3 540 дка в общината, 309.08 дка са пропаднали в следствие на лошата пролет. До сега са ожънати 3000 дка, което значи 93% от площите. От тях са получени7 500 т зърно, при 250 кг среден добив от декар.

Привършва прибирането на пшеницата в Ковачевци. От засетите 550 дка, до сега са реколтирани 500 дка, което е 91% от площите. От тях са получени 1 750 т зърно при350 кг среден добив от декар.

В Перник също жътвата е към края си. От засетите в общината 2 161 дка, в резултат на лошата пролет са пропаднали 645.91 дка. До момента са ожънати 1 380 дка, което прави 91% от засетите площи. От тях са получени  2 915 т зърно, при 211 кг среден добив от дка, който е най-ниския в региона и по-нисък от миналогодишния.

Земенчани също се очертава тази седмица да приключат с жътвата на пшеницата. От засетите в общината 290 дка вече са ожънати 240 дка, което значи 83% от площите. От тях са получени 675 т зърно, при 281 кг среден добив от декар.

Стопаните от Трън, който традиционно последни започват да жънат, от засетите до сега 910 дка е прибрана реколтата от 765 дка, което ще рече 84% от площите. От тях са получени 2 907 т продукция, при 380 кг среден добив от дка, който е по-висок от миналогодишния.

По информация на Областна дирекция „Земеделие” до момента стопаните от областта са прибрали в хамбарите си 48 171 т зърно при 354 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналогодишния.