Общинският съвет в Перник прие корекцията на поименния  списък на капиталовите разходи

Общинският съвет в Перник прие корекцията на поименния списък на капиталовите разходи

Пернишките общинските съветници  гласуваха и приеха корекция на поименния списък на капиталовите разходи за годината. От предвидените 58  201 998лв. сумата се променя на 57 163 076лв.

Оказало се, че заложените ремонти са се осъществили с по-малко средства от предвиденото. За други обекти пък е необходимо дофинансиране за тяхното качествено изпълнение.

Например, изграждане на подпорни стени на ул. „Луганск“ излезли с 895 лв. по- малко. Така очакваната спортна катерушка за деца с увреждания струвала с 518 лв. по-малко от предвиденото. За оборудване на общинското предприятие „Столово хранене“ са се освободили средства в размер на 161 лв.

Освободените суми от капиталовите разходи ще бъдат пренасочени към капиталовите разходи за разплащане  през 2020г.

Освен това от поименния списък за тази година отпадат и няколко предвидени обекта: изграждане на спортна площадка в село Мещица на стойност 50 000лв.; частично изграждане на улица „Кладенеца“ в село Кладница на стойност 15 000лв.; Проект за рехабилитация на ул. „Република“ в квартал „Тева“ на стойност 30 000лв.; инжинеринг за обособяване на междублоково пространство при бл. 7 на ул. „Юрий Гагарин“ на стойност 100 000лв.; изготвяне на проект за подмяна на улично осветление с енергоспестяващо на стойност 30 000лв.

Освободеният ресурс от отмяната на тези проекти ще бъде пренасочен към по-качественото изпълнение на : изместването на помпената станция в с. Дивотино и изграждане на ул. „Златна Панега“ в квартал Калкас.

Част от освободените средства ще отидат и за ремонт на тротоарната настилка и дъждовна канализация на ул. „Софийско шосе“, където имаше проблем по време на проливните дъждове в Перник.

Относно изграждането на помпената станция в село Драгичево, Рударска махала, се оказало, че 100 000лв. са напълно достатъчни, като са се освободили 25 000лв., които също ще бъдат пренасочени към вписаните нови обекти в капиталовия списък.

По предписание на Басейнова дирекция за проходимостта на река Струма се обособява нов обект: Възстановяване проводимостта на река Струма в района на скоростната магистрала при квартал Изток, като Община Перник ще задели 197 000 лв. собствени средства.

За покриване на поети задължение през предходни години към капиталовите разходи за разплащане през 2020 се пренасочват 39 452лв. от предвидените средства за земя и принудително отчждаване на терени за пътна инфраструктура.

Всички тези промени няма да променят рамката на собствените бюджетни разходи в размер на 4 145 659лв., се уточнява в докладната внесена от кмета на Перник.