Няма увеличение на заболелите от COVID-19 в региона, констатира РЗИ

Няма увеличение на заболелите от COVID-19 в региона, констатира РЗИ

  Няма увеличение на заболелите от остри респираторни заболявания в област Перник през изминалата седмица, констатира Регионалната здравна инспекция. През седмицата са регистрирани 10 заболели, при 10 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 13.68 %oo, при средна за страната 9,98 %oo, към 24.08.2020 г.

Значително са намалели болните от заразни заболявания Установени са 12 заболели, при 17 за предходната седмица.

 Без промяна остават заразените с COVID-19 през седмицата – 11. Заболелите са от Перник – 5, Радомир – 3, село Ковачевци – 2, село Кладница – 1. От тях 7 се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Четирима от заболелите през този период са хоспитализирани в УМБАЛ „Александровска“, СБАЛББ и МБАЛ „Рахила Ангелова” – Перник.

Няма увеличение и на болните от туберкулоза. През седмицата е констатиран 1 болен, както през предходната. Заболелият е от село Студена и е хоспитализиран в СБАЛББ – Перник.

От РЗИ информират, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата здравните инспектори са извършили 59 проверки. От тях 24 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. 4 от проверките са по спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели , а 2 са по сигнали и жалби на граждани и институции.

В резултат на упражнения пред седмицата контрол, РЗИ-Перник е издала 34 предписания за отстраняване на констатирани нередности и е съставен 1 административен акт.

И през изминалата седмица РЗИ  продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 273 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.