Въвеждат режим на водоснабдяването в три села в брезнишко

Въвеждат режим на водоснабдяването в три села в брезнишко

В три брезнишки села се въвежда режим на водоснабдяването със заповед на кмета на община Брезник от 26 август. Това са Кошарево, Бегуновци и Непразненци . Тези села се водоснабдяват от местни водоизточници на водоснабдителната група Долна Секирна. Поради драстично намаления приток в местния водоизточник, който захранва тази група, се налага временно да бъде въведен режим на водоснабдяването в тези села.

Още през май тази година, кметът на Брезник Васил Узунов издаде заповед за забрана на пилеенето на питейна вода както в Брезник, така и в селата на общината, поради сериозното намаляване на обема на язовир „Красава”, от който се водоснабдява както град Брезник, така и някои околни села. Целта бе, ограничавайки разхищението на питейна вода, да се избегне въвеждането на режим на водоснабдяването в общината. Според заместник-кметът на Община Брезник Иван Бъчваров, за сега няма да бъде въведен режим на водоподаването в Брезник, въпреки намаляването на обема на язовир „Красава”. Общинското ръководство предприе редица мерки за намаляване на загубите на вода по водопроводната мрежа. С пари от републиканския бюджет, в момента е на привършване първия етап от ремонта на централния водопровод в Брезник. Общината има уверението на министерството на регионалното развитие и благоустройството, че ще бъдат отпуснати средства за рехабилитацията и на останалата част от централния водопровод. С това загубите на вода по мрежата ще бъдат сведени до минимум.