Предмети от култов характер, подредени в експозиция в пернишкия музей

Предмети от култов характер, подредени в експозиция в пернишкия музей

Музейните предмети представляват материалната и нематериалната, духовната, култура и съдържат информация за живота на обществото и природата. В тях музейните посетители виждат не само вещи, но и свързани с тях събития, обичаи, традиции. Като резултат на съзнателна човешка дейност те отразяват в материализирана форма и човешки отношения.

Много от музейните предмети, например произведения на изкуството или паметници на традиционния бит и култура, от самото им създаване имат култов и символичен характер. Това се отнася в по-голяма степен до етнографските артефакти и по-малко до археологическите находки.

Към етнографските артефакти с култов характер във фонда и експозицията на РИМ-Перник се отнасят например сурвачките, събрани в уникална колекция през 70-80-те години на миналия век от етнографа Цветана Манова.

Колекцията съдържа сурвачки, изработени от дренови и лескови клони. Едни от тях са украсени с вълнени конци, хартиени ленти, нанизи от сушени плодове и пуканки; други представляват тояжки, зацепени в горния край във вид на „ветрило“ („пера“), трети имат задялани тресчици във вид на „къдрици“. Отделно стоят „суровичняци“ – чаталести тояжки, с прокарани между рогата им жички с нанизи от парчета ламарина.

По начина на изработката те се различават до такава степен едни от други, че се подразделят на пет самостоятелни групи артефакти.

Отделните групи сурвачки от пернишката колекция напомнят подобен тип обредни инструменти, използвани от други народи по света. Така, брезови (върбови) клонки, както и чаталестите тояжки, подобни на пернишките сурвачки, се използват в шаманската ритуално-обредна практика алтайските народи в Сибир и угрофински народи от Поволжието в Русия. Шаманите ги използват за установяване на контакт между обитателите на земния свят с отвъдния или за изгонване на лоши отвъдни сили от селищата и хората. Сами по себе си те нямат обредно-магически качества, но ги придобиват в ръцете на шаманите, както и сурвачките в ръцете на сурвакащите в обреда на прехода по време на зимните календарни празници.

Изследването на музейните предмети, включително и тези от култов характер, събрани в музейните колекции, дава възможност да се извлече пълната информация, кодираната  в тях  – с цел да се установи значението и предназначението им в миналото. Възстановяването на семантиката им води  към възстановка на картината на самата епоха.

За интересната сбирка разказа специалистът от пернишкия РИМ Николай Сивков.