Жителите на община Трън купуват дърва за огрев по 34.65 лева без ДДС

Жителите на община Трън купуват дърва за огрев по 34.65 лева без ДДС

Жителите на трънско, чиито постоянен адрес е на територията на Община Трън, ще могат сами да си добият дървесина на корен на цена от 23 лв. без ДДС за един плътен кубичен метър. Това решение беше взето на последната сесия на местния законодателен орган на пограничната община. Тази цена не е променена от миналата година.

Общинският съвет реши определените за изпълнители, в резултат от проведеният търг, правоспособни лица по Закона за горите, се задължават да продадат дървата за огрев на физическите лица с постоянен адрес на територията на община Трън на цена не по висока от 34.65 лв. без ДДС за един пространствен кубически метър. Тази цена прави дървата за огрев в трънско в момента най-евтини в региона.

Право да закупят дърва за огрев от определените от Общинския съвет горски територии имат жители на община Трън с постоянен адрес. Дървата за огрев могат да се доставят единствено до постоянния адрес на купувача.

 Жителите на общината, по постоянен адрес, могат да закупят от правоспособните лица,  определени за изпълнители на дейността,  до 10 пространствени куб.м. на домакинство.