„В и К” Перник не подава в момента вода за Радомир от язовир „Студена”

„В и К” Перник не подава в момента вода за Радомир от язовир „Студена”

Все още не подаваме вода на Радомир от водохващането Врелото, над язовир „Студена”. Това увери управителят на „В и К” Перник инж. Борислав Иванов.”При последното посещение в Перник на екоминистъра Емил Димитров се уточнихме, че първо трябва да си отремонтираме и приведем в изправност помпите, да направим проби по трасето, защото 8 месеца не се е подавала вода по него. Имаме доста проблеми за решаване и след това ще направим необходимата организация, така че да започнем да подаваме вода на Радомир. Все още правим тестове на съоръженията и проби и помивания по трасето”, поясни инж. Иванов. На въпроса- няма ли подаването на вода за Радомир да се отрази неблагоприятно върху рязкото спадане на обема на язовир „Студена”, особено при намалелия приток на вода в момента, управителят на „В и К” отговори:”Количеството вода, което ще се подава на Радомир се е подавало и преде за града. Става въпрос за около 1.5 млн. куб.м. годишно. Това е водно количество, което стига на Перник за един месец. Не това е причината за източването на язовир „Студена” и за безводието, което сполетя перничани. Подаването на вода за Радомир няма да се отрази негативно върху обема на язовира. Това, което се направи по трасето, през периода, когато беше спряно подаването на вода за Радомир от Врелото гарантира, че ще се подават по-малки водни количества от тези, които са се подавали до сега. Това означава, че подаването на вода за Радомир няма да застраши язовир „Студена”. На въпроса- какви усилия полага Община Радомир, за да осигури подаването на вода за града от собствени водоизточници, инж. Иванов поясни:”Общината полага усилия за подобряване на водоснабдяването от собствени водоизточници, имам предвид от Старо село. В началото на водната криза, когато беше прекъснато водоснабдяването от този водоизточник, Общината ни оказа съдействие. Монтирана бе помпа в един от резервоарите в града, от която се водоснабдява населението, което ползваше вода от Врелото. Освен това, започна разработването на проект за изграждане на довеждащ водопровод от местността Опалово в село Дрен до Радомир. Проектът е готов и внесен в МРРБ и очакваме съдействие от министерството за реализирането му. До сега, при 130 л подавани от Опалово към Радомир, около 40-50 л достигаха до града. Останалите водни количества се губеха по довеждащия водопровод. Когато той бъде подменен, ще имаме достатъчно вода, за да захраним голяма част от Радомир”.

Ще припомним, че принципал на „В и К” Перник е МРРБ, което притежава 51% от акциите на водоснабдителното дружество. Затова МРРБ има отговорността да оказва съдействие на дружеството при решаването на важни за региона проблеми, свързани с инвестирането на средства.