Бюрото по труда в Перник търси 28 учители

Бюрото по труда в Перник търси 28 учители

С  две се увеличиха  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места през изминалата седмица, след като през предходната те намаляха драстично. През  миналата седмица те и станаха 101. Добрата новина е, че се увеличиха и предлаганите свободни места за безработни висшисти с 8 и  станаха 38, като от тях 28 са за учители.

  На трудовия пазар в Перник през седмицата се търсеха:  топилчици,  счетоводители,  маневристи, медицинска сестра, продавач-консултанти, готвачи, учител по компютърна техника и технологии, учител по информатика и информационни технологии,  учители по математика, лекар, медицински лаборант, крояч, учител по математика и информационни технологии,  стоковед, разпространители на вестници и брошури на граждански договор, работници поправка на джанти и гуми, училищен психолог, учител практическо обучение автотранспортна техника,  учител по физика и химия, учители по руски език, учители по история и философия, чистач-хигиенисти,  учители по английски език, учител по физическо възпитание, салонни управители, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, учител по практическо обучение,  електротехници промишлени сгради, шлосер-монтьори, директор на музей в Трън, общи работници, учител по професионална подготовка и туризъм, учител по информатика и информационни технологии, учител по биология и химия, учител по музика, инженер- конструктор, машинен инженер-конструктор, обслужващи кулинарен щанд, куриер, учител по история, възпитател, учител по химия и опазване на околната среда, учител  по теоретично обучение/туризъм, учител в детска градина,оператори м център за обаждания, шофьори на товарен автомобил над 12 т, търговски представител, шофьор на линейка, учител по немски език, учител ресурсен, начален учител, хореограф, технически секретар.   

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места през изминалата седмица показва, че сред най- търсените кадри в момента са: учители, салонни управители, бармани, готвачи и други.  На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 През изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 63 свободни места и 38 за безработни висшисти, от които 28 учители.