Работещите в ЦСМП, които до сега не са получили по 1000 лева допълнително, ще си ги получат

Работещите в ЦСМП, които до сега не са получили по 1000 лева допълнително, ще си ги получат

Това е обещал министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов по време на видеоконферентна среща с директорите на ЦСМП в страната, която се проведе тази седмица.

„ Изпратихме писмо до всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната във връзка с изплащането на допълнителните възнаграждения от 1000 лв. на работещите на първа линия в борбата с COVID-19. Центровете трябва веднага да подадат служителите, които не са получили допълнителните средства. Целта е от 1 август всеки един, ангажиран в процеса, да получи това възнаграждение“, заяви министър  Ангелов по време на видеоконферентната среща с директорите на ЦСМП в страната.

По време на тази среща, ръководителите на 27-те центъра за спешна медицинска помощ  са информирали министъра за наличните по структури количества лични предпазни средства, дезинфектанти, както и за изплатените до момента допълнителни възнаграждения от 1000 лв.

Министър Ангелов посочи, че при необходимост министерството ще инициира промяна на критериите за изплащане на допълнителните възнаграждения по проект „Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта е да бъдат обхванати всички служители, ангажирани с диагностиката, лечението и транспортирането на пациенти в условията на COVID-19. „При най-лошия възможен сценарий през есента системата ще бъде по-натоварена заради разпространението и на други вирусни инфекции. Хората ни вече са изморени, разбираме го и искаме да знаят, че Министерството на здравеопазването стои зад тях“, заяви  категорично проф. Ангелов.

Видеоконферентните срещи с ЦСМП в страната ще бъдат регулярни. Идеята е както министерството да бъде своевременно информирано за работата на екипите в епидемична ситуация, така и за евентуални проблеми, които да бъдат решавани бързо.