Община Трън предлага патронажна грижа, финансирана по проект

Община Трън предлага патронажна грижа, финансирана по проект

Община Трън предлага на жителите на  трънско  патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, финансирана по проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020.

Целта на проекта е предоставяне на услуги от бита – доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Услугите се предоставят от лица „Домашни помощници“.

От тези услуги могат да се възползват минимум 31 жители на общината:

 възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 хора с увреждания;

 възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което отговаря на следните изисквания:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за

водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във

връзка с COVID – 19;

– самотни родители с дете до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Всяко лице, което желае да ползва посочените социално – битови услуги може да заяви желанието си на: телефон – 077319601 е-mail адрес – obshtina_tran@mail.bg

 Заявки за участие и изпълнение се приемат всеки работен ден от 09:00 ч до 16:30 ч. При включване в дейностите по проекта всяко лице задължително попълва „Карта за участие“.