Помните ли… Минския празник

Помните ли… Минския празник

Любопитна е многолетната историяна т.н. Мински празник в Перник, за която разказват специалистите от регионалния музей.

За „избор“ на покровител на Мината в Перник се водели доста спорове сред инженерния състав още от края на XIX век. Споровете били продиктувани преди всичко от  националния произход на инженерите и спецификата на българската история…Била създадена комисия в състав: инж. Ив. Симеонов, Франц Скричка, Тома Нелиба и Ян Мечирж, която трябвало да вземе решение кой от светците Св. Прокопий, Св. Варвара или Св.Иван Рилски да е патрон на Мината…Решението било взето с 3 срещу два гласа в полза на българския светец Иван Рилски. С писмо № 13933 от 30.07.1903г. Министъра на търговията официално разрешава ДМ „Перник“ да честват всяка година 19 октомври (1 ноември) като „свой празник в чест на патрона си Св. Иван Рилски“

За първи път официално Свети Иван Рилски бил честван като покровител на миньорите на 1 ноември 1903г. По това време се установил и девиза на миньорите: „БОГ НА ПОМОЩ“. До средата на ХХ век Минския празник е ключово събитие в общността на индустриалния град. След  09. 09.1944 г. честването на Минския празник прекъсва до 30 август 1953 година, когато се провежда „голям народен събор за достойно отпразнуване на Деня на миньора“. До 10 ноември 1989 г. Деня на миньора тържествено се отбелязва всяка последна неделя на месец август.

От 1994 г. с постановление на Министерски съвет 18 август се чества като професионален празник на всички работещи в минната индустрия: миньори, маркшайдери, геолози, минни строители и др….Професии, за които остават само разказите на баба и дядо…