Пернишки пенсионери със специално заявление по повод протестите в страната

Пернишки пенсионери със специално заявление по повод протестите в страната

Пернишката организация на Националния съюз на пенсионерите в България излезе със специално заявление по повод протестите  в страната, сподели лидерът на хората от третата възраст Катя Христова. В него се казва:

„Един от признаците на съвременната демократична държава е осигуряването от нея на спокойни старини за възрастните хора.

 Свидетели сме, че цяло десетилетие управляващите, които се представят като радетели за европейско развитие на България, не дават отговор на няколко важни въпроса. Те са:

1. Парите, които са заработени и се удържат през целия трудов стаж във вид на пенсионни осигуровки, наистина ли са за пенсии ( доходи на стари години) или се използват като безвъзмезден кредит от държавата.

 2. Получаването на доходи под официалния праг на бедност , означава ли реализация на правото на живот или не, регламентирано от чл. 28 от Конституцията на РБългария.

 3. Защо не се дава гласност как се променя през годините покупателната стойност на минималната и на средната пенсия.

 4. Защо се допуска дискриминация на по-старите пенсионери, които са работели при едни и същи условия със своите по-млади колеги, но получават значително по-ниски пенсии от тях.

5. Защо няма ясна политика за реализация на правата на възрастните хора, регламентирани в Конституцията на Република България, в Европейската социална харта и в другите подобни документи на ЕС.

6. Защо не се приеме закон за възрастните хора, който да създаде предпоставки за справедливо решаване на трите основни проблеми пред тях – ниските доходи, влошеното здраве и социалната изолация. 

 Липсата на отговор на тези въпроси ни дава основание да заявим ясно нашата подкрепа на протестиращите и на техните искания. Протестиращите млади хора дават надежда за преодоляване страданията и отчаянието на голяма част от народа. Ние сме солидарни с тях в борбата за справедлив обществен ред, достоен живот и благоденствие на нашата Родина.

Заявяваме, че нямаме нужда от Велико народно събрание и от нова Конституция. Искаме реализация на нашите права.“