В Брезник се готвят за обсъждане  на изпълнението на бюджет 2019

В Брезник се готвят за обсъждане на изпълнението на бюджет 2019

В Брезник се готвят за публично обсъждане, на което ще бъде коментирано изпълнението на миналогодишния бюджет. В нарочна покана, местната управа кани жителите на общината да се включат в обсъждането на отчета. В нея се казва: „Уважаеми съграждани, предстои приемането на отчета за изпълнението на бюджета на община Брезник за 2019 год.

На основание чл.140 ,ал.4 от закона за публичните финанси в качеството си на председател на общински съвет, каня местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства на община Брезник за 2019 год.

С материалите по отчета на бюджет на община Брезник за 2019 г., може да се запознаете на официалната интернет страница на община Брезник – Приложение 1 и Приложение 2.

Обсъждането ще се проведе в малкия салон на читалище „Просвещение-1870“ Брезник на 25 август 2020 година, от 10 часа при спазване на противоепидемичните мерки.“