Преди 129 години е открита първата галерия при Държавни мини – Перник

Преди 129 години е открита първата галерия при Държавни мини – Перник

Въгледобивът е в основата на израстването на Перник от малко селце в град. Към далечните гидини при първите стъпки на добива на „черно злато“ ни връща специалистът от Регионалния исторически музей Силвия Нотева. Тя припомня, че въгледобивът след Освобождението е един от най-важните отрасли на народното ни стопанство и има първостепенно значение за развитието на младата българска държава, за нейната политическа самостоятелност и национална независимост. Той е залог за икономическия разцвет на България. През 1891 г. е приет първият Закон за мините, съгласно който държавата си запазва изключителното право за разработване на каменните въглища във Владайско-Мошинско-Пернишкия басейн. Създаденото Минно отделение при Министерството на финансите издава указ № 131 от юли 1891 г. , по силата на който започва експлоатация на въгледобивна мина при село Перник. На 17 август 1891 г. в местността Кулата е открит първият държавен рудник в България. Според данните на Главна дирекция на статистиката от откриването на първия рудник през 1891 г. до официалното обявяване на Перник за град през 1929 г. е отбелязан най-бързият прираст на население в България. ДМ „Перник“ стават най-ценното стопанско предприятие в страната, което дава на населението си най-голямата чиста печалба. През 1928 г. тя е 150 000 000 лв. чист приход. Община Перник след въвеждането на Автономно управление през 1925 г., за 10 години е получила над 20 000 000 лв. приход от ДМ „Перник“. Всички перничани знаят, че днешният облик на нашия град е дело на това промишлено предприятие построило водопровод, канализация, осветление, улици и всички обществени сгради. Още през далечната 1905 г. в списание „Родина“, след изброяването на фактите за приноса на Мината към държавата, авторът възкликва: „Перник за България е цяла Калифорния“ Да отдадем почит на скромния пернишки миньор и ръководството на Държавни мини „Перник“ през този един век.

Според данните на Главна дирекция на статистиката от откриването на първия рудник през 1891 г. до официалното обявяване на Перник за град през 1929 г. е отбелязан най-бързият прираст на население в България. ДМ „Перник“ стават най-ценното стопанско предприятие в страната, което дава на населението си най-голямата чиста печалба. През 1928 г. тя е 150 000 000 лв. чист приход. Община Перник след въвеждането на Автономно управление през 1925 г., за 10 години е получила над 20 000 000 лв. приход от ДМ „Перник“. Всички перничани знаят, че днешният облик на нашия град е дело на това промишлено предприятие построило водопровод, канализация, осветление, улици и всички обществени сгради. Още през далечната 1905 г. в списание „Родина“, след изброяването на фактите за приноса на Мината към държавата, авторът възкликва: „Перник за България е цяла Калифорния“ Да отдадем почит на скромния пернишки миньор и ръководството на Държавни мини „Перник“ през този един век.