Памет! Архимандрит Зиновий е роден е роден в радомирското село Враня стена

Памет! Архимандрит Зиновий е роден е роден в радомирското село Враня стена

Архимандрит Зиновий е забележителна личност с огромен принос за освобождението на Пернишко и Радомирско и за развитието на просветното дело в този край.

Роден е преди 182 години в радомирското село Враня стена. През 1856 г. отива в Рилския манастир, за да се учи на пение и псалтира, а две години по-късно заминава за Ниш. Архимандрит Зиновий учи четири години в Белградската духовна семинария, след което е ръкоположен за свещеник.

Той е създател на първото класно училище в Радомир и първи негов директор. Архимандрит Зиновий се изявява като училищен инспектор, подарява книги от своята богата библиотека, занимава се с писателска и преводаческа дейност. Написал е учебници по вероучение, съчинението „Природа и разум“, „Нещо за малките деца“ и биографията си.

Дейно участва в създаването на революционни комитети в Радомирско. Снабдява по-видните граждани с оръжие и боеприпаси и посвещава учениците си в революционното дело.

През 1897 г. е награден от Министерство на народното просвещение с „Народен орден за граждански заслуги“ – пета степен Кавалерски кръст. Краят на живота му настъпва на 24 март 1911 г., а Начално училище „Арх. Зиновий“ – Радомир е единственото училище, което носи името му.