Близо половината от площите с пшеница в пернишко са ожънати вече

Близо половината от площите с пшеница в пернишко са ожънати вече

Въпреки падналите дъждове миналата седмица, жътвата на пшеницата в региона напредва, уверяват от Областна дирекция „Земеделие”. До сега, от засетите общо 15 311 дка с жито, е прибрана реколтата от  над 6 230 дка, което прави близо 47% от площите.

С най-бързи темпове върви жътвата в община Ковачевци. От засетите 550 дка вече е прибрана реколтата от над 400 дка, което прави 73% от площите. От тях са получени 1 400 т продукция, при 350 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналогодишния.

 Стопаните в брезнишко ускориха прибирането на пшеницата. От засетите в общината 3 540 дка, вече са реколтирани 2 410 дка, което ще рече близо 69% от засетите площи. От тях са получени над 6000 т зърно при 250 кг среден добив от декар, който за сега се очертава като най-ниския в областта.

Стопаните от Перник, които засяха 2 161 дка с пшеница, вече са ожънали 993 дка, което означава 46% от площите. От тях са получили 3000 т продукция, при 302 кг среден добив от декар.

Въпреки, че обикновено трънчани започват да жънат последни в региона, заради природните особености на райони, тази година те се организираха много добре и от засетите в общината 910 дка, те вече са прибрали реколтата от над 400 дка, което означава близо 45% от площите. От тях са получени 1519.1 т зърно, при 380 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния.

Радомирци, които традиционно сеят най-много пшеница в областта, от засетите 7 860 дка , вече са ожънали 3036 дка, което означава над 39% от площите. От тях са получени 12 625 т зърно, при 416 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния.

Тревожно закъсняват с жътвата на пшеницата земеделците в Земен. Те засяха миналата година 290 дка и все още не са започнали да прибират реколтата. Това създава реална опасност от високи загуби на зърното, което ще намали реколтата от пшеницата.

По информация от Областна дирекция „Земеделие”, до момента стопаните в областта са прибрали в хамбарите си  24 560. 1 т зърно при 340 кг среден добив от декар.