Продължава подмяната на ВиК мрежата

Продължава подмяната на ВиК мрежата

Усилено се работи по подмяна на В и К мрежата по ул „Брезник”. Фирмата изпълнител се стреми максимално бързо да завърши обекта, за да се минимизират проблемите за водачи и пешеходци, породени от промяната на схемата за движение в натоварения участък. Успоредно се полагат  както новият  довеждащ водопровод, така и около 400 метра дъждовна канализация, която ще поема водите от улица ”Кърджали” до светофарите пред болницата. В рамките на този проект ще се изградят 13 шахти и 23 отливника. Така ще се реши хроничният проблем със завиряването на кръстовището, който възниква при всеки проливен дъжд.

Дъждовна канализация ще бъде изградена и на ул. „Софийско шосе”. Там проблемът е още по-сериозен. Всеки по-силен дъжд превръща паркинга пред Автогарата в същинско езеро, а външноградската магистрала става воден капан за автомобилистите.