Бюрото по труда в Перник търси 23-ма учители

Бюрото по труда в Перник търси 23-ма учители

След като две поредни седмици  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места нарастваха, през изминалата те намаляха с цели 45 и станаха 99. За съжаление намаляха и свободните места за безработни висшисти с 5 и  станаха 30, като от тях 23 са за учители.

 През изминалата седмица остана актуална офертата за работа на 20 заварчици на тръби/аргончици/ за Варна.

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник се търсят още:  топилчици,  счетоводители,   мотокаристи, маневристи, медицинска сестра, продавач-консултанти, готвачи, помощник-готвач, учител по теоретично обучение/ компютри/,учител по информатика и информационни технологии,  учители по математика,  учител по математика и информационни технологии, лекар, медицински лаборант, крояч, склададжии, стоковед, разпространители на вестници и брошури на граждански договор, работници поправка на джанти и гуми, училищен психолог, учител практическо обучения, учител компютърна техника, учител по физика и химия, учители по руски език, учител по история и философия, чистач-хигиенисти,  учител по английски език, учител по физическо възпитание, салонни управители, бармани, учител по практическо обучение,  учител по биология и здравно образование, учители по английски език, електротехници промишлени сгради, шлосер-монтьори, директор на музей в Трън, общи работници, учител по професионална подготовка, учител по информатика и информационни технологии, старши учител по история и география, учител по биология и химия, учител по музика.

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри в момента са: заварчици,  учители, салонни управители, бармани и други.  На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 През изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 69 свободни места и 30 за безработни висшисти, от които 23 учители.