Близо половината от засетите с пшеница площи в пернишко са вече ожънати, при среден добив от декар 294 килограма

Близо половината от засетите с пшеница площи в пернишко са вече ожънати, при среден добив от декар 294 килограма

Жътвата на пшеницата в областта постепенно ускорява темповете, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. До сега от засетите в региона общо 15 311 дка са ожънати 6 628 дка, което означава 43% от площите.

Най-добра организация по жътвата на пшеницата са създали стопаните от Брезник. От засетите в общината 3 540 дка вече е прибрана реколтата от 2 400 дка, което означава 68% от площите. От тях са получени 6 000 т зърно, при 250 кг среден добив от декар.

Земеделците от Перник напредват с жътвата на пшеницата. От засетите 2 161 дка, вече са реколтирани 953 дка, което ще рече 44% от площите. От тях са получени 280 т зърно при 29 кг среден добив от декар, който е не само най-ниския в региона, но и най-ниския от десетина години.

Земеделските производители от Ковачевци са включили още комбайни в жътвата и ускоряват темповете. До момента от засетите 550 дка те са успели да приберат реколтата от 220 дка, което ще рече 40% от площите.  От тях са получени 770 т продукция при 350 кг, което е по-висок добив от миналогодишния.

И в Трън напредват с прибирането на пшеницата. От засетите 910 дка са ожънати 345 дка, което представлява 38% от площите. От тях са получени 12 075 т зърно, при 350 кг среден добив от декар.

Радомирци, които традиционно сеят най-много пшеница в региона, все още сравнително по-бавно напредват с жътвата, за разлика от други години. От засетите 7860 дка е прибрана реколтата от 2 710 дка, което ще рече 34% от площите. От тях са получени 11 259 т зърно, при 415 кг среден добив от декар, който е най-високия за сега в областта.

Буди недоумение фактът, че стопаните от Земен все още не са започнали да жънат. Това създава сериозна опасност от увеличаване на загубите на зърно.

По информация на Областната дирекция, стопаните в региона от ожънатите 6 628 дка са получили 19 516.5 т зърно, при 294 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналогодишния.