Приключи жътвата на есенния ечемик в пернишко, при среден добив от декар 385 килограма

Приключи жътвата на есенния ечемик в пернишко, при среден добив от декар 385 килограма

Приключи жътвата на есенния ечемик в областта, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. От ожънатите общо 976 дка стопаните в региона са получили 3 754 т зърно при 385 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния.

Най- добра реколта от есенния ечемик тази година получиха земеделците от Радомир. Те засяха най-много площи с тази култура- 740 дка. От тях получиха 3030 т зърно, при 400 кг среден добив от декар.

Много добра реколта от ечемика тази година получиха и земеделските производители от Трън. От засетите в общината 16 дка, те получиха 64 т зърно, при 400 кг среден добив от декар.

Най- нисък е средният добив в Земен. От засетите в общината само 10 дка, са получени 21 т зърно, при 210 кг среден добив от декар.

В Брезник от засетите 140 дка са получени 420 т зърно, при 300 кг среден добив от декар.

В Ковачевци от засетите 20 дка са получени 66 т зърно,  при 330 кг среден добив от декар.

В Перник от засетите 50 дка са получени 150 т зърно, при 300 кг среден добив от декар