Разпределят се 25,7 милиона  лева за животновъдите

Разпределят се 25,7 милиона лева за животновъдите

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 25 660 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки.

  Схемата цели да подпомогне животновъдите, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от коронавирус (COVID-19).

 На подпомагане подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020. Животновъдите ще бъдат подпомогнати за заявения брой животни за Кампания 2020 по схемите за обвързано подпомагане за животни и по Преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки, обвързана с производството, но за не повече от допустимия брой животни за Кампания 2019.

 Предвидените ставки за подпомагане са:

х/до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

х/ до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

х/ до 20 лв. за млечни крави в планински райони;

х/до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

х/ до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;

х/ до 80 лв. за биволи;

х/ до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

х/ до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

х/ до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони;

Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на схемата съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ. След утвърждаването им, указанията ще бъдат публикувани на сайта на фонда.