Дадоха официален старт  на строителството на социални жилища в квартал „Тева” Перник

Дадоха официален старт на строителството на социални жилища в квартал „Тева” Перник

 Вчера символично беше направена първата копка и беше даден старта на изграждането на 100-те социални жилища в пернишкия квартал „Тева”. На събитието присъстваха: зам.-кметът  на община Перник Стефан Кръстев, ръководителят на проекта Иван Искренов, ръководителят на фирмата-изпълнител на проекта Георги Шапков,  ръководителят на надзора по изграждането на жилищата Светла Христова, представители на Община Перник, жители на квартала.

„Имаще време, когато днешният ден ни се струваше безкрайно далечен. Той стана възможен благодарение на усилията на всички, които помогнаха да се задвижи този проект, разбира се, не без преките усилия на екипа за управление на проекта, за което искам горещо да го поздравя с успеха”, заяви заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев.

 „От името на екипа и участниците в проекта, както и от името на фирмата изпълнител, и на фирмата, изпълняваща надзора по строителството искам да ви уверя, че ще положим всички усилия, знания и професионализъм, за да може след няколко месеца да издадем едни жилища, отговарящи на европейските стандарти.  По този начин ще предоставим възможността на колегите от социални грижи да започнат да провеждат същинската дейност, която се предвиждат  за жилища със социален характер”, заяви ръководителят на проекта Иван Искренов..

 Ръководителят на фирмата-изпълнител Георги Шапков, сподели:” Искам да изразя   удовлетворението си, че имам възможността да реализирам проект за изграждането на социални жилища в Перник с капацитет 100 човека. Целта на този проект е да се осигурят условия за нормален живот на социално слаби  и маргинализирани групи от населението в неравностойно положение, които не могат да си позволят да изградят собствен дом. Община и държава, с помощта на Европа се обединиха за създадат покрив и подслон, за тези, които го нямат и не могат да си го позволят. Това е ярък пример за солидарност и социална отговорност”.

Правото да направят символичната първа копка на изграждането на този първи по рода си в общината голям социален обект имаха  Стефан Кръстев и Иван Искренов.

Целта на реализирането на този проект е чрез изграждането на съвременни социални жилища на територията на гр. Перник, да се осигури подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби, маргинализирани групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и за които не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели.

Проектът предвижда дострояването на два блока, които се намират в груб строеж. Блок № 20 е на 6 етажа с 18 апартамента – 6 тристайни и 12 двустайни. Блок № 21 е жилищна сграда на 6 етажа с 24 апартамента – 18  двустайни и 6 едностайни.

 Критериите за подбор на потребители от представителите на целевата группа са определени в Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „социални жилища“, приета с решение на Общински съвет Перник от 18.05.2016 г., която е съобразена с принципа за равнопоставеност при настаняване на лицата с установени жилищни нужди, независимо от тяхното местожителство в съответния град.