388 килограма среден добив от декар от есенния ечемик е получен в пернишко

388 килограма среден добив от декар от есенния ечемик е получен в пернишко

На приключване е жътвата на есенния ечемик в областта. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. От там поясниха, че с тази задача вече са се справили земеделските производители от четири общини. Първи ожънаха стопаните от Земен. От засетите в общината само 10 дка с тази култура, те получиха 21 т зърно, при 210 кг среден добив от декар, който е най-ниския в областта. Земеделците от Ковачевци също приключиха с жътвата на есенния ечемик. От засетите 20 дка, те получиха 66 т продукция, при 330 кг среден добив от декар. В Перник също огънаха ечемика. От засетите в общината 50 дка, перничани получиха 150 т зърно, при 300 кг среден добив от декар. И в Трън прибраха цялата реколта от ечемика. От засетите в общината 16 дка са получени 64 т зърно при 400 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния. Стопаните от Радомир, които засяха най-много площи с есенен ечемик- 740 дка, вече са ожънали 730 дка, което е 99% от площите. От тях са получени 2 990 т зърно при 410 кг среден добив от декар, който е не само най-високия в региона, но и по-висок от миналогодишния. В Брезник също привършват с жътвата на есенния ечемик. От засетите в общината 140 дка е прибрана вече реколтата от 100 дка, което е 71% от площите. От тях са получени 300 т зърно при 300 кг среден добив от декар.

До момента стопаните в областта са прибрали общо 3 591 т зърно, при 388 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния. До сега е прибрана реколтата от 95% от засетите с тази култура площи.